Mærkesag 3: Migration- og flygtningepolitik

Fælles migrationspolitik – afbalanceret mellem kontrol og humanitet

Jeg ønsker en kontrolleret, fælles og human migration- og flygtningepolitik i EU

Kort og præcist ønsker jeg

Migrations- og flygtningestrøm er stigende

I 2023 ankom 233.000 migranter til Europa. Det er det største antal siden 2018. Vi skal forvente en større migrations- og flygtningestrøm som følge af krig, uroligheder og klimaforandringerne.

Vi skal opnå kontrolleret migration, integration og sikkerhed

I de første 11 år af mit liv boede jeg selv i flygtningelejre under diktaturstyre. På egen krop har jeg derfor oplevet, at virkeligheden for mennesker på flugt er rå og barsk, uanset om årsagen måtte være krig eller klimaforandringer.

I mit socialpolitiske arbejde med beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet har jeg til gengæld også erfaret, at vi ikke kan tillade, at status quo med ukontrolleret migration til Europa fortsætter. 

Det kan føre til utilstrækkelig integration, øget pres på Europa – økonomisk og socialt – samt øget utryghed for både europæerne og migranterne selv.

EU’s Migrationspolitik skal være effektiv, fair og sikre, at migranter bidrager til - og respekterer - det samfund, de bliver en del af

Vi bør håndtere migration på en måde, der respekterer menneskers værdighed og samtidig sikrer vores fælles sikkerhed og sammenhængskraft.

Jeg mener, at vi på den korte bane bør lukke for irregulær ankomst til Europa og få kontrol over grænserne. Derudover er det vigtigt, at vi adskiller procedurerne for modtagelse af flygtninge og migranter.

I EU vil jeg arbejde på at forbedre samarbejdsaftalerne mellem EU-landene og opbygge stærke partnerskaber med lande udenfor Europa for at forebygge og styre migrationsstrømmene effektivt og retfærdigt.

Som din repræsentant i Europa-Parlamentet vil jeg kombinere min menneskelige og politiske erfaring til at samle Europa om en fælles og ansvarsfuld migrations- og flygtningepolitik, der understøtter vores fælles kulturelle identitet og sikrer, at alle, der søger et nyt hjem i Europa, bidrager til og respekterer det samfund, de bliver en del af.

Andre mærkesager

Følg Barikan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.