Mærkesag 2: Kvalificeret arbejdskraft

Fælles indsats om at sikre vækst gennem kvalificeret arbejdskraft fra udlandet

Den voksende mangel på kvalificeret arbejdskraft er en kæmpe udfordring for både Danmark og EU. Med færre unge til at tage over, står vi overfor en situation, der kan bremse vores økonomiske vækst. Vi skal handle nu for at sikre, at vi har de hænder og hjerner, der skal til for at holde vores samfund kørende. Migranter og flygtninge kan potentielt løse store dele af vores mangel på arbejdskraft. 

Kort og præcist ønsker jeg at

Vores velfærd er under pres, og virksomheders vækst bremses

Mangel på arbejdskraft sætter vores velfærd under pres, begrænser mulighederne for vækst og hæmmer den service, borgerne forventer og har krav på.

I Europa vil vi være 45 mio. færre i den arbejdsdygtige alder i 2050! Alene i Nordjylland vil vi have 7% færre, som kan bidrage – vi står overfor massive udfordringer.

Danmark er i dag afhængig af internationale kolleger

Da Rusland invaderede Ukraine, indførte Europa hurtigt en særlov, der effektivt integrerede ukrainske flygtninge ved at tilbyde dem arbejde og en hverdag. Det har betydet, at nogle af de brancher, der var mest presset på mangel på arbejdskraft, har løst nogle af rekrutteringsudfordringerne.

I Europa har vi brug for arbejdskraft. Samtidig står tusindvis af migranter og flygtninge uden job, uden hjem og uden fremtid. For mig er det et simpelt regnestykke, hvor minus og minus giver plus. Lad os åbne dørene for dem, der er klar til at yde for Europa. Yde for Danmark.

Ukraine-modellen virker

Hos Moderaterne mener vi, at Ukraine-modellen bør udvides til også at omfatte statsborgere fra EU-kandidat- og ansøgerlande, såsom Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Moldova. Vi ønsker at skabe fri bevægelighed af arbejdskraft, så de kan arbejde i Danmark.

Jeg ønsker at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet gennem en kombination af politikker, der inkluderer etablering af uddannelsessteder i tredjelande og forstærkning af EU-ambassadernes rolle i at vejlede potentielle migranter.

Uddannelse: Sprog og opkvalificering giver muligheder

Ved at investere i uddannelsesmuligheder uden for EU og ved at styrke vores ambassaders evne til at give en realistisk vurdering af chancerne for at opnå et arbejdsvisum, kan vi sikre, at migration bliver en del af løsningen på vores arbejdskraftsudfordringer.

Som din repræsentant i Europa-Parlamentet vil jeg arbejde for at fremme initiativer, der ikke kun vil gavne Danmark, men et fælles EU. Sammen kan vi gøre Europa klar til at tage imod kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og gøre arbejdskraften klar til at blive en del af Europa. 

Andre mærkesager

Følg Barikan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.