BARIKAN
ISMAEELI
SOLECKI

EP-KANDIDAT

Tak - jeg vil gerne sige tak!

Jeg vil gerne sige tak til Danmark, fordi jeg står her. Da jeg blev født, lå det ikke i kortene, at jeg skulle vokse op i et demokrati med fred, frihed og velstand. Det mest naturlige var at vokse op i skyggen af diktatur og undertrykkelse

Jeg tager intet for givet. Tværtimod ønsker jeg at give tilbage

I Danmark har jeg fuldført bacheloruddannelser i både sociologi og erhvervsøkonomi samt en cand.merc. i Organisation og strategi. Derforuden har jeg været tilknyttet AAU Business School som ekstern underviser, engageret mig i beskæftigelses- og socialpolitisk arbejde i en dansk kontekst gennem mit arbejde – og i en kurdisk kontekst gennem brugen af sociale medier. Mit engagement har altid været med udsyn til verden; Derfor har jeg holdt en Tedx Talk, initieret en særlig kampagne for UNHCR med fokus på uddannelse til flygtningebørn og været valgobservatør ved det irakiske valg i Danmark.

Jeg stiller op til Europa-Parlamentet

Fordi jeg vil være med til at sikre fred, sikkerhed og velstand, som det blev sikret til mig.
Europæisk demokrati, fred, frihed og velstand er kommet som resultat af dedikerede menneskers arbejde mod en fælles drøm om fred og demokrati. Det vil jeg gerne være med til at sikre, således at vores børn også vokser op i demokratiske, fredelige og velstående samfund.

Jeg vil arbejde for

– at styrke Danmarks sikkerhed gennem et stærkere EU-forsvarssamarbejde
– at skaffe kvalificeret arbejdskraft til Europa, som kan og vil bidrage til samfundet
– at sikre en fælles EU-migration- og flygtningepolitik, der vægter både kontrol og humanitet

Mine mærkesager

Fælles sikkerhedspolitik involverer både krig, klima og migration

Vi bør have en fælles sikkerhedspolitik, der ikke kun beskytter Europa mod krudt og kugler, men også anerkender migration og klimaforandringer som reelle sikkerhedsudfordringer.

Fælles indsats om at sikre vækst gennem kvalificeret arbejdskraft fra udlandet

I Europa har vi brug for arbejdskraft. Samtidig står tusindvis af migranter og flygtninge uden job, uden hjem og uden fremtid. Vilje og vej skal gå hånd i hånd.

Fælles migrationspolitik – afbalanceret mellem kontrol og humanitet

Vi bør håndtere migration på en måde, der respekterer menneskers værdighed og samtidig sikrer vores fælles sikkerhed og samfundsintegration.

Europa skal stå sammen om at håndtere de aktuelle sikkerhedstrusler, der truer vores samfund og i fællesskab skabe balance og sikre en bæredygtig fremtid.

Derfor skal du stemme personligt på mig

Jeg vil betale tilbage til Danmark ved værne om vores demokratiske værdier i Europa. Jeg er en midtersøgende politiker, der fagligt, erhvervsmæssigt og med stærke personlige erfaringer vil bidrage til et tryggere Danmark og et stærkere EU gennem en fælles forsvarspolitik og en reguleret, balanceret migrationspolitik.

Jeg sigter efter en tilgang, hvor kontrol og sikkerhed går hånd i hånd med humanitet og solidaritet. Derfor er mit fokus at fremme vækst og velfærd ved at sikre kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder.

Følg Barikan