Mærkesag 1: Fælles sikkerhedspolitik

Fælles sikkerhedspolitik involverer både krig, klima og migration

Krig er nu en realitet i Europa. I Mellemøsten blusser gamle og nye konflikter op igen. Splittelsen i USA er tydelig, og med Trump som en mulig kommende præsident, bliver Europa udfordret både fra nær og fjern. Samtidig bliver Europa også udfordret på mere end krudt og kugler. Vores sikkerhed trues også af klimaforandringer og migrationsstrømme.

Kort og præcist ønsker jeg at

Vi har et fælles ansvar

Danmarks forsvarsforbehold er væk, og det er tid til, at vi aktiverer vores deltagelse i – og bidrag til – EU’s forsvarssamarbejde.

Vi skal derfor tage større ansvar for vores egen sikkerhed. Det indebærer et tættere forsvarssamarbejde mellem EU-landene. Hertil er det afgørende, at alle EU-lande bakker op og øger deres kapacitet som en global aktør, der kan anvende sin økonomiske og politiske indflydelse til at fremme sikkerhed og stabilitet.

Fælles og holistisk sikkerhedspolitik

Jeg ønsker at samle Europa om en holistisk sikkerhedspolitik, der omfatter alle de sikkerhedstrusler, vi står overfor. 

Jeg kender krigens rædsler personligt og er dybt engageret i at sikre Danmark og Europa mod de mange former for trusler, hele verden står overfor. Det handler ikke kun om militære konflikter, men også om klimakrise, migration og trusler, der truer vores infrastruktur – såsom cyberangreb. Jeg vil for alt i verden sørge for at skabe tryghed i Danmark og Europa mod alle former for sikkerhedstrusler.

Klimaforandringer udgør en dobbelt trussel mod vores tryghed og sikkerhed

For det første oplever vi internt i Europa konsekvenserne af klimaforandringer, såsom tørke og oversvømmelser, der direkte påvirker vores borgere og virksomheder. Udfordringerne kræver en fælles europæisk indsats for at sikre beskyttelse og skabe stabilitet. 

For det andet bidrager klimaforandringer i Afrika og Mellemøsten til migrationsstrømme mod EU, som yderligere presser vores sikkerhedsapparat og tester vores evne til at opretholde tryghed.

Som din repræsentant i Europa-Parlamentet vil jeg arbejde for at skabe en fælles sikkerhedspolitik, der ikke kun beskytter Europa mod krudt og kugler, men også anerkender migration og klimaforandringer som reelle sikkerhedsudfordringer. 

Andre mærkesager

Følg Barikan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.